Felelősség kizárása

Ezt a weblapot az OMEGA PHARMA HUNGARY KFT. (OMEGA) működteti és ellenőrzi. Az OMEGA minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapot frissítse, de a honlapon foglalt információk pontosságért és a hibák elő nem fordulásáért szavatosságot nem vállal. A honlap használata a felhasználó felelőssége. A jelen honlap használatával és látogatásával felhasználó elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja.

A honlapon elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag a felhasználók tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OMEGA felelősséget nem vállal. AZ OMEGA nem vállal felelősséget és helytállási kötelezettségét – a jogszabályok kógens rendelkezései által megengedett körben – kizárja azon esetlegesen bekövetkező károk, veszteségek , költségek tekintetében, amelyek a honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ késedelméből, rendszerhibából, számítógépes vírus vagy támadás, vagy más hasonló okból származnak, illetve minden ilyen felelősséget a jogszabályi keretek között hárít el. AZ OMEGA nem vállal felelősséget a honlapján található és ott elérhető anyagok használatának következményeiért, továbbá a honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az OMEGA által forgalmazott, illetőleg gyártott termékekre, az általa nyújtott szolgáltatásokra a honlapon tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a felhasználó országában megvásárolható vagy igénybe vehető lesz.

Az OMEGA az honlapon található szöveg, hang, ill. video anyagok használata folytán az esetleges vírusfertőzésből eredő kárért semmilyen helytállási kötelezettséget nem vállal, felelősségét ezennel kizárja.

Egészségügyi tanácsok

Ugyan minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a honlapon megjelenő egészségügyi információk és tanácsok helyesek és korszerűek legyenek, az ilyen információk és tanácsok csak általános jellegűek, és az OMEGA nem vállal felelősséget sem ezek pontosságáért, sem alkalmazásukért; ezekre a tanácsokra egyéni esetekben nem szabad támaszkodni. Speciális, személyre szabott, szakszerű orvosi tanáccsal kizárólag szakképzett orvos láthatja el Önt.

Szellemi tulajdon

A honlap bármely részének, ill. egészének, az honlapon elhelyezett tartalmaknak bármilyen módon történő felhasználása – a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – tilos.

A honlap semmilyen részét nem lehet (korlátozott számban sem) kereskedelmi célból tovább adni, és másolni. A honlap semmilyen részét nem lehet sokszorosítani, továbbítani és más honlapokon, ill. egyéb elektronikus információ-visszakeresési rendszerben megjeleníteni vagy tárolni. Függetlenül attól, hogy külön kiemelésre került-e vagy sem, a honlapon megjelenő védjegyek, logók, know-how, a honlap megjelenésének és az azon elhelyezett tartalmak szerzői jogai az OMEGA, illetőleg kapcsolt vállalkozásai, partnerei, továbbá egyéb harmadik felek tulajdonában vannak.

Hypertext link

A honlapon lévő egyes hypertext linkek olyan oldalra vihetik, amelyek nem az OMEGA ellenőrzése alatt állnak. Amikor ezeket a linkeket aktiválja, akkor a honlapot elhagyja. Az OMEGA semmilyen felelősséget nem vállal egyetlen harmadik fél honlapjának tartalmával kapcsolatban sem. Az OMEGA sem a linkelt honlapok természetét, sem pedig azok tartalmát nem ellenőrzi, és nem ajánljuk sem az ilyen honlapokat, sem az azokon lévő információkat, sem pedig az ilyen honlapokon harmadik fél által kínált terméket, ill. szolgáltatást. Ezeken kívül felhívjuk a figyelmét arra, hogy a számítógépes programok bizonyos weboldalakról történő letöltése sértheti a szerzői jogokat, valamint fennáll a vírusfertőzés lehetősége is. Minden esetben ellenőrizze azoknak honlapoknak a jogi és adatvédelmi irányelveit, amelyeket látogatni kíván.

Illetékesség

Jelen honlapra és tartalmára a magyar jogszabályi előírások vonatkoznak.

Módosítások

Az OMEGA fenntartja a jogát arra, hogy a jelen honlap tartalmát előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosítsa, ezért ajánlott a felhasználó részéről annak rendszeres ellenőrzése.